stoner-weed-athlete-michael-phelps-bongLichaamsbeweging is goed voor de mens, dat weten we allemaal. Wat u wellicht niet weet is dat cannabis gebruikers direct na het sporten hogere THC niveaus in hun bloed hebben, een 'tweede High'.

In een recent gepubliceerde studie vond men dat het THC gehalte gemiddeld 15% steeg nadat de gebruikers hadden gesport.
Hoewel de 'High' als prettig kan worden ervaren moeten cannabis gebruikers zich beseffen dat deze 15% genoeg kan zijn om bij een eventuele bloed controle positief te worden getest op cannabis gebruik, terwijl dit anders (voor het sporten) waarschijnlijk niet zo was geweest.


Voor de studie werden 15 cannabis gebruikers die ongeveer 1 joint per dag rookten onderzocht.
Er werd bloed afgenomen voor en 35 minuten na een sportsessie op een fitness-fiets.
De deelnemers hadden in de 24 uur voorafgaand aan de test geen cannabis gebruikt, lichaasmvet en BMI werden ook gemeten.

De studie wees uit dat de veranderingen van het THC gehalte in het bloed (0 tot 34%) toenamen met de hoeveelheid lichaamsvet van de onderzochte persoon.

 

Deze data zou uitleg kunnen bieden aan gevallen waar sporters die voor een wedstrijd gewicht moeten verliezen na hun inspanning toch positief testen voor cannabis gebruik ondanks dat ze beweerden al zeer lange tijd geen cannabis gebruikt te hebben.

Ook gevallen van mensen in drugsklinieken die totaal geen cannabis tot zich nemen maar toch positief testen doordat ze ineens aan sport gaan doen zouden zo verklaard kunnen worden.

De stijging duurde niet lang, na ongeveer 2 uur was het THC gehalte in het bloed van de testpersonen weer genormaliseerd.
Maar het bied wel inzicht in hoe de 'tweede high' na het sporten of flinke inspanning en zelfs een traumatische gebeurtenis het gedrag en inschattingsvermogen van een persoon die eerder cannabis consumeerde kan beïnvloeden.

De vraag rijst welke invloed THC-bloedtests hebben op verschillende situaties, van verkeerscontroles tot autopsies ter bepaling van een doodsoorzaak.
Zo zou iemand die al 24 uur geen cannabis heeft gebruikt en die betrokken raakt bij een traumatisch verkeersongeluk toch positief kunnen testen op 'cannabis gebruik' bij een bloedtest na het ongeluk.
Was het bloed van deze bestuurder voor het ongeluk ook getest, dan was de test wellicht anders uitgevallen.

Dezelfde stijging van het THC gehalte in de bloedbaan kan worden verwacht na fysiek zwaar werk. Wat twijfel trekt over de betrouwbaarheid van drugtests op de werkvloer.
Immers als iemand op Zaterdagavond nog een dikke joint heeft gerookt en op maandag na de koffie eerst opdracht krijgt om een vrachtwagen in te laden alvorens verrast te worden met een drugstestje, dan zou dit wel eens negatief kunnen uitvallen... voor de werknemer. De test kan dan namelijk positief uitvallen door de voorafgaande fysieke inspanning.


Op dit artikel berust Copyright Coffeeshopnieuws.nl ©2013