CoffeeshopNIEUWS.nl gaat in 2014 samen door met www.Norml.nl

met het verzamelen van nieuwslinks en organiseren van o.a. de AMSTERDAM 420
Doe mee, Deel nieuws en Stem! op items die je belangrijk vind op de nieuwe site:

cannabisnews-norml-nl
DEZE site www.COFFEESHOPNIEUWS.nl zetten we voort als Nieuwsblog
met een verzameling artikelen van diverse auteurs.


Warning
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Als ik Minister van Justitie van Nederland zou zijn...

ivo-opstelten-wietpas-drugsdebat
Onze huidige Minister, Ivo Opstelten, is letterlijk bedolven onder een lawine van kritiek vanwege zijn onrealistische benadering en aanpak van het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops.
Deze kritiek is mijns inziens volkomen terecht, want de Minister gaat alleen uit van zijn mening: 'cannabis is slecht', en maalt niet om kritiek op zijn handelswijze, al ziet hij zijn ongelijk in geuren en kleuren in en op alle media.

Kritiek leveren op iemands prestaties is niet moeilijk, en zeker niet bij Opstelten, hij kan meestal niet goed uit zijn woorden komen als zijn parate kennis hem weer eens in de steek laat, of omdat hij simpelweg niet over kennis van zaken beschikt. Zijn beleid is desastreus voor de gehele cannabis keten, van illegale kweker tot legale consument.

Hij heeft o.a het Hennep Task Force in het leven geroepen, onder leiding van commissaris Max Daniel, een streber die met valse cijfers en leugens een enorm budget kreeg om alle illegale 'hennepkwekers' te gaan uitroeien.
Dat is nog grotendeels gelukt ook, maar het resultaat is bedroevend, de 'Nederwiet' voor coffeeshops wordt nu hoofdzakelijk in het buitenland gekweekt. Dit veroorzaakt naast een flinke kapitaalvlucht ook (weer) internationale criminaliteit om de Achterdeur van de coffeeshop te bevoorraden, net als voor de Nederwiet-periode.

Opstelten's Wietpas was al mislukt voordat hij in werking werd gesteld in het Zuiden des lands, maar ondanks alle protesten, rechtzaken, klachten van burgers en uren tv materiaal met straatdeals en straatdealers blijft Ivo, via Burgemeester Onno Hoes en een paar collega's, halsstarrig vasthouden aan zijn overlast veroorzakende hersenspinsel.

Zijn plan om een limiet van 15 % THC in cannabis landelijk in te voeren zou de negatieve gevolgen van de Wietpas vele maken overstijgen, en dan wel in het hele land, omdat het grootste gedeelte van de wiet en zeker de hash in coffeeshops deze limiet overstijgt. Deze nutteloze maatregel zou het einde betekenen van de coffeeshops, en de straathandel zou zichtbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, van jong tot oud.

Kan het ook anders ?

“Zou ik het beter kunnen op het gebied van coffeeshops en beleid”, vraag ik me de laatste tijd af, en na een paar dagen nadenken dacht ik: 'Ja!'
Ik ben ervan overtuigd dat iemand met voldoende kennis van zaken en een flinke dosis praktijkervaring een beter softdrugs beleid kan opstellen dan deze Minister, met minder problemen, minder politie inzet en meer inkomsten uit de branche.


Uitgaande van de gegevens die ik heb, opgedaan door ervaring in de brancheven het bijhouden van het nieuws en de ontwikkelingen op het gebied van coffeeshops, cannabis en politiek, heb ik de volgende gegevens verzameld en samengesteld:

Nederland heeft 408 gemeenten, slechts 100 gemeenten gedogen 1 of meer coffeeshops, al dan niet met een duidelijk beleid.
Op dit moment zijn er in Nederland nog maar 645 coffeeshops, verdeeld over de 100 gemeenten die cannabis verkoop gedogen.

De 645 coffeeshops bedienen ongeveer 40 % van de Nederlandse cannabis consumenten, inwoners van de 308 gemeenten zonder coffeeshops kopen op de zwarte markt, volgens cijfers van het Trimbos wordt er niet minder cannabis gebruikt in gemeenten zonder coffeeshops in vergelijking met coffeeshop gemeenten.

Dit betekent dat 60 % van de Nederlandse cannabis consument zijn/haar softdrugs koopt in een onbeschermd circuit, zonder leeftijdsgrenzen, kwaliteit-controle en de scheiding der markten van softdrugs en harddrugs, van een illegale poly-drugsdealer, met andere woorden, de zwarte markt.

Meer dan 1 Miljard belastinginkomsten ?

De coffeeshops dragen gezamenlijk €400 miljoen in belastingen per jaar af aan de schatkist, met de opmerking dat deze cijfers betrekking hebben op de periode voor de invoering van de wietpas. De coffeeshops in het grensgebied brachten een groot deel van deze €400 miljoen op, het zal dit jaar ongetwijfeld minder zijn, de omzet in dat gebied is met driekwart afgenomen.
Dat zou dus betekenen dat het toelaten van coffeeshops in alle gemeenten van Nederland een stijging van 150 % in belasting opbrengsten uit de cannabisbranche zou kunnen genereren, door de bijdrage van zo'n €600 miljoen per jaar uit de nieuwe coffeeshops.
(Bestaande coffeeshops = 40 % markt = €400 miljoen + Nieuwe coffeeshops = 60 % markt = €600 miljoen = 1 Miljard totaal per jaar.)

Door de productie van cannabis voor coffeeshops te legaliseren kan er ook belasting geheven worden op de geproduceerde cannabis, ik kan daar geen berekening van maken, maar het zou vele miljoenen extra opleveren, en heel veel werkgelegenheid.
Als cannabis legaal kan worden geproduceerd, zonder risico voor de producent, zal de prijs voor cannabis omlaag kunnen worden gebracht, de illegale kwekers maken misbruik van de situatie zoals die door het kromme gedoogbeleid is gecreëerd.
Legale wiet kan en moet goedkoper zijn dan illegale wiet, zodat de prijs in legale coffeeshops lager is dan de prijs op straat, waardoor de straathandel minder interessant zal worden voor de illegale dealers.

Met een 100 % landelijke dekking door coffeeshops, de legale aanvoer en de lagere prijzen voor de consument is de hele keten gevrijwaard van criminaliteit, hetgeen automatisch minder bemoeienis en inzet van Politie met zich mee zou brengen. Dit zou vele miljoenen besparen en meer agenten beschikbaar maken voor de echte criminaliteit in Nederland.

Door de productie van cannabis voor coffeeshops toe te staan kunnen de producenten werken in veilige ruimtes, met legale stroomaansluitingen en zonder risico op verlies van de oogst door derden.
Het zou de illegale hennepkwekers in de woonwijken overbodig maken, waardoor de kans op brand door kortsluiting in een 'hennepkwekerij' veel geringer zou worden.

Waar komt de wiet nu vandaan?
De productie van cannabis voor coffeeshops vindt overigens steeds minder plaats in Nederland, sinds het Hennep Task Force is uitgerukt, hebben zij een flink aantal kwekerijen weten op te sporen en duizenden planten vernietigd. Verder hebben veel woningbouw verenigingen bepalingen in hun huurcontracten opgenomen waardoor thuiskwekers bij ontdekking zonder pardon dakloos kunnen worden.
Veel Nederlandse kwekers zijn uitgeweken naar andere EU landen zoals België, Spanje, Polen, Litouwen, Duitsland etc. Dit veroorzaakt niet alleen een kapitaalvlucht naar deze landen, maar ook dat de aanvoer van cannabis van coffeeshops (weer) internationale criminaliteit met zich mee brengt, net als voor de Nederwietperiode.

Naast al deze gegevens en cijfers weet ik dat het bestaan van het fenomeen 'Coffeeshop', dit jaar overigens alweer sinds 40 jaar, geen maatschappelijke schade heeft aangericht in Nederland. We weten inmiddels ook dat het praktisch en theoretisch onmogelijk is om aan een overdosis cannabis te overlijden.

Cijfers wijzen uit dat de Nederlanders minder cannabis gebruiken dan de inwoners van Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Tsjechië, Denemarken, Duitsland, 50 staten van de VS, Australië etc.
Transparantie en gedogen schijnt dus beter te werken dan verbieden en bestrijden, zoals in praktisch de rest van de wereld wordt gehanteerd.

Waar een wil is is een weg.
Minister Opstelten beweert steeds dat legaliseren van de cannabis productie volgens internationale afspraken niet mogelijk is, dezelfde afspraken die een deel van de VS en Uruguay nu openlijk aan hun laars lappen. Al zou het zo zijn, er is nog een manier om de productie van cannabis voor coffeeshops mogelijk te maken, en wel door de 'hennepkweek' voor coffeeshops aan te melden bij de VN als experiment. Na 40 jaar geregistreerde verkoop zonder legale productie zal de VN hier in toestemmen, als Nederland er op staat.

___ . ___

nolvanschaik-minister-van-justitieAls ik Minister van Justitie van Nederland zou zijn...


W
etende wat U nu ook weet, zoals zojuist hierboven beschreven, zou mijn beleid het volgende zijn:

► De uitsluiting van buitenlanders in een aantal coffeeshops in het Zuiden des lands, oftewel de Wietpas, ongedaan maken, deze ingreep werkt averechts.

► Het aantal coffeeshops uitbreiden over het hele land naar 1650, dus 1 coffeeshop per 10.000 inwoners, het werkt prima in de gemeente Haarlem, die dit model in 1996 introduceerde, alle coffeeshops daar verdienen een goede boterham, en er is een gezonde onderlinge concurrentie.

► De productie voor alle 1650 coffeeshops legaliseren, zodat de productie veilig en zonder gevaar voor de omgeving en de volksgezondheid kan plaatsvinden, en met volledige inzage van en door alle betrokken instanties en overheden. (zie: Concept cannabis productie)

► Geen justitiële maatregelen tegen growshops en cannabis-zaden handelaren, deze zaken zijn en blijven nodig om de cannabiskwekers van de benodigde artikelen te voorzien. Als de productie van cannabis wordt toegelaten is er geen reden om de benodigdheden voor de cannabisteelt verder te illegaliseren, zoals Opstelten op dit moment van plan is.

► De belasting opbrengsten uit legale cannabis productie kan ik niet berekenen, maar op dit moment is het nihil, het zou met mijn beleid in ieder geval vele miljoenen meer opbrengen dan nu. Als ik Minister was zou ik hier mijn rekenmeesters op loslaten. De cijfers van de coffeeshops geven aan hoeveel kilo wiet er per jaar verhandeld wordt in de branche. De belastingdienst kent die cijfers, het is dus te berekenen hoeveel cannabis er per jaar gekweekt moet worden t.b.v de coffeeshops.

► Door legale productie toe te staan kan de cannabis ook legaal worden getest op THC, CBD en CBN percentages, zodat de consument deze waarden op de verpakking kan lezen, om daar bij het doseren rekening mee te (kunnen) houden. Dit voorkomt tevens dat beginnende gebruikers te hoog doseren.

► Er komt geen limiet op het percentage werkzame bestanddelen in cannabis (THC,CBD, etc.), de Nederlandse consument weet na veertig jaar echt wel hoe hij of zij haar hash of wiet moet doseren in een joint of pijp, volgens diverse drugsexperts.

► Het kweken voor eigen gebruik kan geregeld worden met een vergunningstelsel, met daarin toestemming voor een bepaald aantal planten in de tuin, of binnenshuis, met een klein aantal kweeklampen in een speciale, beveiligde kweekunit, met TNO goedgekeurd blussysteem, en met een maximum van 2 kweeklampen per huishouden/perceel. De stroom wordt in deze situatie altijd betaald, hetgeen de energiebedrijven zouden moeten toejuichen.

Alle thuistelers zouden lid kunnen worden van een 'vereniging van thuistelers', dit kun je zien als het betalen voor een 'Vis-Pas' en visvergunning voor jouw regio, waar je wat zaken voor terug kan verwachten. Zoals b.v. een 4 maal jaarlijks informatief kwekers magazine en het tegen redelijke prijzen laten keuren en controleren van je kweekinstallatie of kweekdiscussie en advies op een open forum van de vereniging.

Zo'n vergunningstelsel levert geld op, en als het kweken voor eigen gebruik legaal zou zijn, heeft een kweker minder of geen moeite met de registratie voor dit systeem.

► De al jaren geldende AHOJG criteria, die door Opstelten zijn uitgebreid met de I van het Ingezetenen criterium en de uitbreiding van de toegelaten afstand tot scholen e.d. kunnen gedeeltelijk intact blijven.

► Het Ingezetenen Criterium werkt averechts en riekt naar discriminatie, afschaffen dus!

► Het opleggen en handhaven van een maximale afstand tussen coffeeshops en scholen slaat nergens op, vanwege het feit dat coffeeshops slechts toegankelijk zijn voor personen boven de 18 jaar, of ze nu wel of niet studeren.
De coffeeshophouders en hun werknemers doen er alles aan om controle op leeftijd bij de ingang consequent uit te voeren, en dat bewijst zich al jaren, er wordt slechts incidenteel een minderjarige in een coffeeshop aangetroffen, en dan vaak met een vervalste ID. Er zijn diverse methoden om deze ID controle uit te voeren, in Haarlem wordt b.v. gebruikt gemaakt van een 'sluis systeem' en of een ID scanner, waarmee een verruiming van de afstand naar scholen onnodig wordt geacht.

► Het verbod op affichering en de beperking op het gewicht van de handelsvoorraad worden overbodig als cannabis een legaal BTW product is geworden, ook die kunnen uit de regelgeving.

► De handelsvoorraad cannabis in coffeeshops wordt afgestemd op de dagelijkse omzet, zodat het niet langer nodig is om vele duizenden kleine drugstransportjes naar coffeeshops uit te voeren, ook nog eens beter voor het milieu!
Het voorraadbeheer wordt een zaak voor de legale kwekers, de coffeeshophouders vullen hun handelsvoorraad aan uit de voorraad van de aan de coffeeshop gelieerde kwekers.

► Uiteraard blijven de HOJ criteria van kracht, want jongeren en hard drugs horen niet in een coffeeshop, en het Overlast criterium geldt voor alle horeca, dus ook voor coffeeshops.


Resultaat:

Uitschakeling Zwarte Markt.
Als de productie van cannabis wordt toegelaten kan de cannabis voor een redelijke prijs aan de coffeeshops worden verkocht, er is immers geen risico meer op ontdekking en vervolging, en dat is en was een allesbepalende factor. Het voordeel is dat de legale wiet die via coffeeshops wordt aangeboden goedkoper kan worden verkocht dan de illegale cannabis op de zwarte markt, waar de risico factor nog wel een bepalende rol speelt. Dat zou leiden tot een enorme afname van de straathandel in cannabis, wie wil er dan nog ongecontroleerde, maar duurdere wiet op straat kopen?

Stroomdiefstal voorkomen.
Door al deze maatregelen zou de diefstal van elektriciteit ten behoeve van illegale wiet productie sterk teruglopen, en het aantal nutteloze rechtzaken om cannabis productie zou enorm afnemen.

Veiligheid.
Door de productie voor coffeeshops legaal te laten plaatsvinden is het voor illegale kwekers niet langer aantrekkelijk hun handel voort te zetten. Veel van deze kwekers werken met illegale en vaak levensgevaarlijke elektriciteitsnet aansluitingen, waardoor regelmatig brand ontstaat, ook in woonwijken. Door deze kwekers buitenspel te zetten wordt de veiligheid in buurten bevorderd.

Thuiskwekers die een vergunning hebben kunnen jaarlijks hun kweekinstallatie laten controleren, zoals b.v. een C.V. monteur een verwarmingsinstallatie jaarlijks controleert en eventueel repareert.
Dit zal brand door slechte elektra-installaties, vuile afzuigsystemen of onveilig omgaan met bewatering voorkomen.

Werkgelegenheid.
In de coffeeshopbranche werken op dit moment zo'n 6000 mensen, de kwekers niet meegerekend, een uitbreiding van 150 % van de huidige capaciteit zou dus 9000 arbeidsplaatsen kunnen opleveren! Het aantal kwekers per coffeeshops is afhankelijk van de omzet van een coffeeshop, meer wiet verkoop, meer kwekers. Uitgaande van zo'n 6 – 10 kwekers per coffeeshops zal dit aantal rond de 13.000 liggen!

Daarnaast biedt het werk voor installateurs en controleurs die aangesloten zijn bij de vereniging van thuistelers. Zij zullen zelfgefabriceerde kweekhokken keuren, kant en klare kweekboxen veilig installeren en jaarlijkse keuringen van de installatie van de leden uitvoeren.
Een magazine en website/forum, plus telefonische hulplijn van de vereniging zou ook een aantal banen opleveren.

Besparingen.
De besparing op opsporing en vervolging van illegale cannabis productie zou enorm zijn, en zou meer blauw op straat kunnen brengen. Het overbelaste Justitie apparaat zou zich niet meer om duizenden strafzaken vanwege cannabis hoeven te bekommeren, hetgeen de druk op rechtbanken zou doen afnemen. De Politie hoeft alleen nog maar op te treden tegen kwekers die zonder vergunning voor coffeeshops, of voor eigen gebruik kweken.

Opsporing.
Als de cannabisteelt wordt toegestaan zullen alle cannabiskwekers met een vergunning, of dat nu een commerciële of een particuliere vergunning is, bekend zijn bij de overheid.
Bij eventuele constatering van een kweekruimte kan de betrokken opsporingsambtenaar via zijn multimedia verbinding kunnen opvragen of deze kweek legaal en geregistreerd is, net als bij het opvragen van gegevens over b.v een auto. Als de kwekerij niet als legaal geregistreerd staat, kan de politie ingrijpen.

Straat-, huis- en telefoon-dealers zullen langzaam maar zeker verdwijnen uit de cannabis scene, de coffeeshops bieden immers goedkopere, en onder voorwaarden gekweekte kwaliteit wiet aan in een veilige omgeving.

De consument en de volksgezondheid
Ook voor de cannabis consument is het van groot belang dat de productie van cannabis voor coffeeshops wordt gelegaliseerd, zij betalen steeds hogere prijzen voor soms discutabele wiet.
Dit komt omdat de illegale kwekers het niet zo nauw nemen met de behandeling van de cannabis die zij te koop aanbieden, er worden zelfs de vreemdste middelen aan toegevoegd om het gewicht van de 'wiet' te verhogen. De gezondheid van cannabis consumenten loopt hierdoor gevaar, want er zijn coffeeshophouders die noodgedwongen minder goede wiet moeten inkopen, simpelweg omdat ze anders zonder wiet komen te zitten.
Het huidige systeem brengt de gezondheid van de cannabis consument in gevaar, en dat mag de regering zich aanrekenen, de huidige generatie kwekers zijn geen cannabisliefhebbers, maar keiharde boeven die maling hebben aan de gezondheid van cannabisten.

De Nederlandse samenleving.
Door de productie van cannabis middels een experiment toe te laten zullen veel, zo niet alle illegale cannabiskwekers en dealers uit de woonwijken verdwijnen, en ook de daaraan gerelateerde overlast.
De opbrengsten uit de cannabisteelt en de uitbreiding van het aantal coffeeshops zullen vele honderden miljoenen opleveren voor de Schatkist, en dat kan een land in crisis goed gebruiken!

Opbrengsten voor de Staat der Nederlanden.
Het uitbreiden van het aantal coffeeshops naar 1650 zou een winst in belastingafdracht van rond de €600 miljoen kunnen opleveren, per jaar!
Het verstrekken van vergunningen aan kwekers die voor eigen gebruik telen zal ongetwijfeld geld in het laatje brengen, de hoeveelheid is afhankelijk van het aantal aanvragers en de prijs voor zo'n vergunning. Legale kwekers dragen belasting af, het bedrag zal in de honderden miljoenen per jaar lopen. Lidmaatschap van de vereniging van thuistelers zal de controle en registratie financieren.
Het creëren van werkgelegenheid voor zo'n 20.000 mensen in de cannabisbranche zal ook vele miljoenen opleveren, en een besparing op het uitkering stelsel.

Conclusie:
Het beleid van Minister Opstelten kost bakken met geld, en biedt geen zicht op verbetering, zijn wanbeleid ten aanzien van coffeeshops en cannabis is zonder meer contra-productief.

Met het toestaan van de cannabisteelt ontstaat er een win-win-win situatie, met Opstelten's repressieve beleid begint Nederland qua cannabisbeleid de 'Biggest Loser' te worden.

Als ik het voor het zeggen had, werd Nederland beter van cannabis, om zodoende weer het gidsland te worden dat we de laatste decennia, voor Rutte en Opstelten, waren voor de wereld...

Nol van Schaik.
Secretaris Team Haarlemse Coffeeshopondernemers
Oprichter Willie Wortel Coffeeshops.

.

Share/Save/Bookmark

Amsterdam 420
Smoke-Out 2014
4.20.2014 16:20 34 Days More info: #AMS420.nl
Web Analytics