Warning
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Verslag dag 5 Nol: Niet op de bus, wel met de politiek bezig.

Vandaag heb ik me bezig kunnen houden met het afhandelen van, bijna, de hele route van de bus, er moesten nogal wat dingen gecheckt en bevestigd worden. Rene en Cindy gingen vandaag met de bus mee om in Overijssel zo veel mogelijk plaatsen met coffeeshops aan te doen.

In de loop van de dag werd ik er door o.a. Doede de Jong en anderen op attent gemaakt dat er s'avonds een politiek cafe in Haarlem zou zijn georganiseerd door de VVD, met Ard van der Steur als spreker en gast. Er werd mij gevraagd of ik er heen wilde gaan, en omdat van der Steur, die de VVD tijdens het Drugsdebat vertegenwoordigde, er over zijn prestaties en politieke voornemens kwam spreken, ben ik er heen gegaan.

Uiteraard was de vergadering in een gelegenheid waar drank werd geschonken, want daar zijn VVD'ers niet vies van. Toen ik de bar van Madame Marlie aan de Grote Markt betrad, zat er alleen een dame op leeftijd aan een tafeltje, dus ik informeerde eerst bij de bar of er in hun bedrijf een politiek cafe van de VVD werd gehouden.

De bardame antwoordde bevestigend en wees naar de dame aan de tafel: 'Die mevrouw komt ook voor de VVD'. Ik liep naar de tafel, stelde me voor en vroeg de dame of het politiek cafe ook over coffeeshops en de Wietpas zou gaan. De dame vertelde mij dat ze dat niet wist, zij dacht dat het over belangrijke zaken als euthanasie zou gaan.

Ik ging aan de bar zitten om mijn koffie te nuttigen toen er een typische VVD'er binnenkwam, ook hij vroeg of alhier het VVD avondje werd gehouden.

De bardame stelde voor om naar het gereserveerde zaaltje te gaan, dus gingen de dame, de VVD'er en ik achter de bardame aan naar een bescheiden zaaltje met zo'n 30 zitplaatsen. Ik nam plaats tegenover de VVD'er, die zich voorstelde en vertelde dat hij VVD lid van de afdeling Haarlem is.

Ik vertelde hem wie ik ben en wat mijn reden was om deze bijeenkomst te bezoeken, en legde een beetje uit dat ik bezig was met een campagne om er voor te zorgen dat de VVD niet weer de verkiezingen zouden winnen.

De oude dame onderbrak ons, en vroeg me:”Wat bezielt iemand om wiet te gaan verkopen?”

Ik antwoordde dat ik een soortgelijke vraag ook aan mijn Opa had willen stellen, want die dreef een bar, en heeft door het doorschenken aan totaal bezopen mensen heel wat gezinnen geruineerd en uit elkaar gedreven, maar dat kon niet meer, want hij leeft niet meer. De dame legde uit dat ze psychologe was, en dat veel mensen door het gebruik van drugs psychische problemen hadden gekregen, vandaar haar vraag. Voordat ik kon antwoorden vroeg onze tafelgenoot of al die problemen waren toe te schrijven aan wiet, en of die mensen ook alcohol gebruikten. De dame beaamde dat de meeste mensen met problemen naast drugs ook alcohol gebruikten.

De VVD'er nam het dus voor me op, ik liet hem zijn gang gaan, want hij wist klaarblijkelijk waar hij het over had. Op dat moment kwamen er meer duidelijk herkenbare VVD'ers het zaaltje in, ze stelden zich allemaal keurig aan me voor, aannemend dat ik een casual geklede VVD'er was.

Ard van der Steur en zijn gevolg gaven mij glimlachend een hand, ook de moeder en vader van het Tweede Kamerlid schudde me vriendelijk de hand. Terwijl ze mijn hand vast bleef houden, zei ze:

Ik heb jou al eens eerder ergens gezien, maar ik weet niet meer waar.” Ik antwoordde dat dat me sterk leek, waarop zij mijn hand losliet, en accepteerde de hand van haar echtgenoot, de vader van Ard.

Nadat het hele gezelschap handjes had geschud en had plaatsgenomen nam Rob de Jong, een plaatselijk VVD fractielid, het woord, stelde Ard aan de aanwezigen voor en gaf het woord aan de nummer 15 van de VVD kieslijst.

Van de Steur begon met de door hem behaalde successen te beschrijven, zoals zijn vele, ingediende amendementen, waarvan er enige waren geaccepteerd, en de wetsvoorstellen (3) die hij had weten door te drukken.

Ik bleef gedulgig naar zijn betoog luisteren, en wisselde regelmatig van blik met Ard, door zijn vriendelijke blikken in mijn richting merkte ik dat hij ook dacht dat ik een sjofel lid van de VVD was, dat maakte het wachten op mijn onderwerp eigenlijk wel draaglijk. Zijn betoog ging verder op de 'oude jongens, krentenbrood' manier, want buiten mij was iedere aanwezige een ras VVD'er.

Op een gegeven moment viel er een stilte, en zei Ard: “Nu even iets over de Wietpas.” De VVD'er met wie ik een kort gesprekje had gevoerd, wierp me een veelbetekende blik toe, zoiets als van: 'let op, jouw beurt'.

Het duurde echter nog een aantal vragen en 20 minuten voordat het onderwerp door van der Steur uiteindelijk werd aangekaart, ik vond het heerlijk spannend, want de mol was nog steeds niet ontdekt.

Ard begon over de clubpas die in het Zuiden was ingevoerd vanwege de enorme overlast die coffeeshops in Maastricht veroorzaakten: “Wist U wel dat er jaarlijks 2.1 miljoen mensen naar Maastricht komen voor de coffeeshops?” Nee, dat wist ik inderdaad niet, maar ik wist wel dat ze nu niet meer kwamen, en dat veel gewone winkeliers daardoor hun inkomsten sterk zagen teruglopen in Maastricht, niet alleen de coffeeshops.

Van der Steur vertelde vervolgens dat het prima ging in Maastricht, en dat de boel goed onder controle te houden was en niet tot excessen had geleid. Ik had nog steeds niets gezegd, ik wachtte af tot hij nog meer onzin uitkraamde. Hij ging verder over de beperking van het THC gehalte, en meldde zijn publiek dat het percentage over de jaren gestegen was naar 20 tot 28 %! Hij zei ook nog: “We gaan het hebben over de THC in wiet, dat is een afkorting van een heel moeilijk woord, dus ik zal het bij THC laten. (noot van de auteur: Bedoelt U soms, tetra-hydro-cannabinol, meneer van der Steur?)

Ik kon me niet langer beheersen, en viel hem in de rede, en vertelde dat ik iets heel anders had gezien, de afgelopen dagen, op mijn tour door het Zuiden. Ik vertelde hem dat ik in coffeeshops in Maastricht, Roermond, Venlo, en Oss was geweest, en dat er wel in cannabis werd gedeald voor en naast de coffeeshops die ik bezocht had, maar dat de coffeeshops praktisch leeg waren en daar juist geen wiet deals meer gemaakt werden.

Ik stelde mij voor en legde uit dat ik coffeeshop ondernemer in Haarlem ben, waarop van der Steur uitriep:”Oh, wat leuk dat u gekomen bent, U bent een ervaringsdeskundige!”

Ik vertelde ook nog dat ik secretaris ben van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, en zijn komst naar Haarlem had aangegrepen om hem een paar vragen te stellen, over de Wietpas en het coffeeshopbeleid. Ik vroeg van der Steur hierna of hij wel kranten las?

Ard zei dat hij wel degelijk kranten las, maar hij las blijkbaar de artikelen over de gevolgen van de Wietpas niet. Ik zei dat ook Pownews, de RTL, de KRO en de NOS al beelden hadden vertoond van de maatschappelijk ramp in het zuiden, dat kon hem toch niet ontgaan zijn?

Hij lachte wat en vroeg of hij het over de rest wel bij het rechte eind had!?

Nee, zei ik meteen, U noemt net het enorm hoge THC percentage, maar dat klopt ook niet, de laatste cijfers van het Trimbos, een paar dagen geleden gepubliceerd, geven aan dat de sterkte van in Nederland geproduceerde wiet tussen de 15% – 18 % ligt. “Wat zei ik dan?”, vroeg van der Steur mij. Ik antwoordde dat hij net beweerde dat dat het tussen de 20-28% ligt, en dat de huidige sterkte zo dicht bij de 15 % ligt dat een bovengrens dan een beetje zielig leek.

Van der Steur stuntelde verder: “Maar Hasholie is toch wel hoger in THC percentage, zo'n 32 %?”

Ja”, antwoordde ik, “dat zal ongetwijfeld zo zijn, en misschien wel meer, maar dat is een harddrug, en mag niet in coffeeshops verkocht worden.”

Ik legde van der Steur en het VVD gezelschap vervolgens uit dat ik de beperking van het THC gehalte als denigrerend beschouwde, omdat een cannabis gebruiker volgens de 'beperkers' niet in staat zou zijn om zijn drug te doseren. Dit in tegenstelling tot de 800.000 alcoholisten die ons land 'rijk' is, die wel worden geacht te kunnen doseren, want die weten dat je jenever uit een borrelgals drinkt, en niet uit een bierglas, al zijn ze te laveloos om te lopen. Volgens het Trimbos Instituut en de Brijder Stichting is de Nederlandse cannabis consument uitstekend in staat om zijn/haar cannabis te doseren, dat had van der Steur ook al niet gelezen. Als de wiet iets sterker is dan normaal, doe je iets minder wiet dan normaal in je joint, vertelde ik het gehoor, en als de wiet minder sterk is doe je er wat meer dan normaal in. Het nadeel van het roken van zwakke wiet is dat een ervaren roker, zoals ik, dan meer joints moet roken om het zelfde effect te krijgen dan met sterke wiet. Dat is dan weer slecht voor mijn gezondheid, want dan rook ik ook meer tabak.

Na deze uitleg begon ik met mijn vragen aan van der Steur:

Meneer van der Steur, U was tijdens het drugsdebat in Maart de vertegenwoordiger van de VVD, en bleek toen een groot voorstander van de Wietpas. Denkt U, vier maanden na de invoering van de Wietpas nog hetzelfde over de Wietpas, met alle narigheid die het in de steden, waar de pas is ingevoerd, heeft veroorzaakt?

Van der Steur zei gewoon nog een keer dat het invoeren van de Wietpas nodig was, dat de Wietpas goed werkte en dat de Wietpas landelijk ingevoerd zou worden. Ik vond hem meteen een Pinokkio, net als zijn voorbeeld Ivo Opstelten en hun hennep-rechercheur Max Daniel, maar hield het bij de gedachte, en sprak deze niet uit, want dan was discussie afgelopen geweest.

Ik zei hem nogmaals dat ik alleen maar lege coffeeshops had gezien, die 90 % van hun omzet hadden verloren na de invoering van de Wietpas.

Ik vroeg van der Leur of hij soms dacht dat die 90 % Principiele Wietpas Weigeraars waren gestopt met blowen, of dat deze enorme groep nu elders hun cannabis kocht? Voordat van der Leur kon antwoorden vertelde ik hem dat de cannabis consumenten in de Wietpas zone niet allemaal hun cannabis op straat kopen, maar dat de mensen die hun cannabis in een veilige omgeving willen blijven kopen zijn uitgeweken naar steden boven de rivieren.

Zelfs in Haarlem komen Bosschenaren wiet kopen, zij kamperen in Noord Holland, niet in Brabant, hier kunnen ze tenminste zonder registratie wiet kopen....

Had van der Leur zich ooit afgevraagd wat er ging gebeuren als de Wietpas een landelijke ramp wordt, want dan kan niemand meer terecht in een coffeeshop, en komen alle nederlandse en buitenlandse cannabis consumenten bij de straathandel terecht, dan is er geen alternatief over!

Ondertussen werden de wijnglazen van de VVD'ers nog maar eens gevuld, op kosten van de lokale VVD, ik hield het beroepshalve bij coffee. Als ik mijn drug van keuze tijdens deze bijeenkomst tot me had genomen, was ik zeker de straat opgestuurd, als een non-conformistische blower die geen wietpas wil.

Mijn volgende vraag moest ik even inleiden: “Wist U, meneer van der Leur, dat de coffeeshops in Haarlem precies zo zijn als Uw Minister Opstelten 'zijn' ideale coffeeshop ziet, kleinschalig en voor lokale bezoekers, want met 16 coffeeshops op circa 160.000 inwoners is er 1 coffeeshop op 10.000 inwoners, en we hebben nauwelijks toeristen. Niet te vergelijken met de enige coffeeshop in Hoofddorp, die als enige gedoogde shop rond de 120.000 inwoners probeert te bedienen, niet te vergelijken met Maastricht, en niet te vergelijken met Amsterdam.”

Nu wil Minister Opstelten dat per 1 Januari a.s. ook kapot maken, bent U het daar mee eens?”

Van der Steur zei dat de Wietpas landelijk wordt ingeveoerd, dus ook in Haarlem. Nu vond ik hem gewoon een testikelhoes, want hij draaide dezelfde CD af, en gaf me geen antwoord, een echte politicus. Dit belette me echter niet om door te gaan met drammen, en vroeg hem of hij het in tijden van crisis en ellende een goed besluit vond om de inkomsten die de coffeeshops voor de staat opleveren, €400 miljoen per jaar, op het spel te zetten door alle coffeeshops naar een faillissement te duwen? En dat hiermee ook nog een groeiende groep, inmiddels zo'n 1000, kansloos werklozen was ontstaan, welk aantal tot 6000 kan oplopen als de hele branche is uitgeroeid?

Weet meneer van der Leur wel dat het brute ingrijpen van het Hennep Task Force heeft veroorzaakt dat er bijna geen nederlandse kweker meer te vinden is, ook niet door ons? Weet meneer van der Leur wel dat we nu wiet uit landen als o.a. Belgie, Litouwen en Spanje importeren? Wist meneer van der Leur wel dat de nederwietkwekers sinds 1990 langzaam de hash en de daaraan gerelateerde criminaliteit hebben weten terug te brengen tot 20 % van de markt, en daarmee 80% van de kapitaalvlucht naar hash producerende landen heeft stopgezet? Weet meneer van der Leur wel dat de kapitaalvlucht nu weer plaatsvind, omdat we nu Niet-Nederwiet importeren?

Dat wist eigenlijk niemand, behalve collega Hein, die ongemerkt was aangeschoven, ik zag hem opeens zitten en breed naar me grijnzen.

Ik vertelde de VVD'ers en Hein dat ik mezelf en mijn collega's beschouwde als de witwassers van de overheid, en dat de overheid wel onze belasting aanpakt, ook al is de handel zo illegaal als maar kan. “Waarom zou ik eigenlijk nog belasting betalen”, vroeg ik van der Leur, “aan een overheid die met ten gronde wil richten?” Toen zei van der Leur dat er volgens hem ook helemaal geen belasting van drugs handel mocht worden aangenomen! Ik vroeg hem meteen om me dan mijn afgedragen belasting terug te geven, als hij er zo over dacht? Op dat moment greep Fractieman Rob de Jong in, hij hielp zijn Tweede Kamerlid uit de penarie, en zei dat het zo wel mooi was geweest, en dat Ard moest afsluiten met zijn laatste item: Privacy Bescherming.

Ard gaf enkele voorbeelden van bedrijven die misbruik maken van klantgegevens en zo, ik was zijn gedreutel zat, dus vroeg ik maar niet of de privacy van cannabis consumenten buiten zijn gedachten gang gingen...

Hierna sloot de Haarlemse VVD af, bedankte Ard&Co, en overhandigde een van de fractieleden de politicus een envelop met inhoud, met hopelijk meer inhoud dan het drugsprogramma van de VVD.

Ard vroeg me of ik een kaartje had, hij beloofde mij dat hij bij me in mijn coffeeshop zou langskomen. Ik antwoordde ontkennend, dus gaf Ard me zijn kaartje, en vroeg me hem te mailen voor een afspraak.

Daarna kwam Ard's moeder weer op me af, en zei weer dat ze me toch ergens van kende. Ik vertelde dat ik wel meer tegen de politieke cannabis krib aanschopte, misschien had ze me wel eens op tv gezien? “Dat is het dan”, zei ze, “ zie je wel dat ik je wel eens eerder gezien had!”, en wendde zich tot collega Hein.

Ik werd benaderd en aangesproken door Haarlems' VVD fractielid Wybren van Haga, hij vroeg me waarom ik eerder had beweerd dat de VVD als enige partij in Haarlem tegen overleg met de coffeeshophouders was. Wybren beweerde dat de Haarlemse VVD juist heel liberaal tegenover coffeshops stond. Ik verwees het woord 'liberaal' meteen naar een ver verleden, volgens mij is de CU tegenwoordig liberaler dan de VVD.

Hij vroeg me wie van de VVD zich negatief over coffeeshops had uitgelaten, samen met Hein wisten we dat het een raadslid was geweest de ons bij een inspreekbeurt van de gemeenteraad had behandeld als tweederangs burgers. Wybren vind dat de achterdeur van de coffeeshops geregeld moet worden. Dat was ik met hem eens, maar ik wees hem er op dat Ard en Ivo daar niets van wilden weten. Hij zei dat Ivo, Ard en anderen de conservatieve VVD vertegenwoordigden, en dat hij een van de liberale VVD'ers was, en zelf ook ondernemer.

Hij vroeg me hoe ik dacht hoe de achterdeur geregeld kon worden? Ik zei hem dat hij me dat beter een half jaar eerder had kunnen vragen, want nu was zijn vraag te laat, dat ging ik al aan de SP vertellen. Ik legde hem uit dat ik de campagne leider ben van de SP Promotour van de Verenigde coffeeshops, een initiatief bedoeld om te voorkomen dat de VVD de verkiezingen weer winnen, en dat wij met alle coffeeshops die we konden bereiken, behalve die van Michael Veling, onze klanten gaan stimuleren op de SP te stemmen. Wybren werd ook al niet vrolijk van me...

Wybren babbelde verder met Hein, ik werd aangesproken door een van Ard's 3 assistenten, die uit Terneuzen afkomstig bleek.

Ard had eerder beweerd dat er in Terneuzen, Roosendaal en Bergen op Zoom ook geen merkbare overlast was geconstateerd, nadat daar alle coffeeshops waren gesloten, waarop ik hem weer moest verbeteren, coffeeshop Miami in Terneuzen is nog steeds open.

Ik vertelde de VVD adept meer over onze SP Promotie campagne, en dat deze te volgen was via www.coffeeshopnieuws.nl , ik vertelde hem ook dat ik naar huis ging om een verslag over deze avond te schrijven, nog meer overtuigd dan hiervoor dat we de VVD via de SP moeten verslaan! De VVD blijft bij de Wietpas, en hun vertegenwoordigers blijven ontkennen dat ze met deze ingreep het zuiden van Nederland in een drugs-zone hebben veranderd, ik durf zelfs te beweren dat Van der Steur, Opstelten en Hoes elitaire waarheidverdraaiers en volksverlakkers zijn.

Ik stuur Ard wel een paar mailtjes, met alle beelden over de straathandel na de Wietpas, en een stuk of 40 pers artikelen over de straathandel in Maastricht, Venlo, Tilburg, Roermond, Oss, Tilburg, Breda, Eindhoven en Den Bosch. Ik nodig hem ook meteen uit voor een bezoekje aan mijn shop en die van mijn Haarlemse collega's. Als hij na 12 September wil komen gaat de afspraak niet door, want dan praat ik alleen nog met de SP.

Ik ben toch blij dat ik naar de bijeenkomst gegaan ben, ik kon effe mijn ei kwijt, Ard en zijn gezelschap hebben wat opgestoken, en dat ga ik nu ook doen, maar dan een fikse joint, met de sterkste wiet die ik kon vinden: 15+.

Morgen naar Groningen, supergemotiveerd stemmen winnen voor de SP!!

Nol.

Oh, ja! Ik vertelde Wybren Haga dat we een vliegtuigje over het strand hadden laten vliegen, met: "U wordt toch ook ouder? Stem SP!" Oh, zei Wybren, was dat vliegtuigje boven Scheveningen van jullie?? Ja dus, we mean business!!

Share/Save/Bookmark
Amsterdam 420
Smoke-Out 2014
4.20.2014 16:20 201 Days More info: #AMS420.nl

Archive links

Web Analytics